சிவமயம்

அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய்ப்
பிரமமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பதோர் மேனி யாகக்
கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள்பன் னிரண்டும் கொண்டே
ஒருதிரு முருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய 

 

  !!! Click here Saiva Religious Assessments 2015 !!!

 

Primary objects of the Saiva Manram are:

  • Provide a forum, place, premises and/or facilities for worship, prayer, teaching and other related religious and philosophical activities, based on the Saivaism and Tamil language.
  • Undertake the provision and continued operation and maintenance of a place of worship with Lord Murugan, the traditional God of Tamil – as the presiding Deity
  • Preserve and enhance the role of Tamil in the religious, philosophical, meditative and yogic activities.
  • Undertake other related activities, consistent with above objects.

 

 

 

Register for Regular Updates

Calender Events 2015

October 2015
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Upcoming Events

No events